ว่านหางจระเข้

นอกจากประโยชน์ในด้านการรักษาแผลไม้และปัญหาเกี่ยวกับผิวอื่น ๆ แล้ว ว่านหางจระเข้ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนผิดปกติได้ด้วยเช่นกัน โดยการศึกษาในเดือนเมษายนปี 2004 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Journal of Ethonophamacology ได้เปิดเผยว่า การรับประทานสารสกัดจากว่านหางจระเข้ส่งผลดีกับรังไข่ ทำให้ภาวะไข่ตกเป็นไปตามธรรมชาติ และรอบเดือนเป็นปกติ