ชะเอมเทศ

จากการศึกษาของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ พบว่า ชะเอมสามารถช่วยรักษาภาวะประจำเดือนผิดปกติได้ เนื่องมาจากสารกลีซีร์ริซิน (glycyrrhizin) ที่อยู่ในชะเอมมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับฮอร์โมนเอสโตรเจน อีกทั้งยังมีฤทธิ์ควบคุมระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนให้อยู่ในภาวะปกติอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ชะเอมเทศยังช่วยรักษาอาการอักเสบได้ทุกชนิด และทำให้ปวดประจำเดือนน้อยลง แต่ทั้งนี้ก็ควรรับประทานชะเอมเทศในปริมาณที่พอเหมาะ นั่นก็คือ 0.2-15 กรัม ต่อวันค่ะ